Werkveld

Agrow Consult International b.v. richt zich in hoofdzaak op het optimaliseren van teeltresultaten in de land- en tuinbouw. Belangrijke sectoren in dit verband zijn (vrucht)boomteelt en fruitteelt. Ook advies ten behoeve van het beheer van openbaar groen is een onderdeel van het werkveld.

Agrow Consult International b.v. is een onafhankelijk adviesbureau. De kern van het werkgebied bevindt zich in Nederland en de nabij gelegen landen, maar ook daarbuiten vinden activiteiten plaats.

Doelstelling en werkwijze

De ontwikkeling en optimalisatie van gewasgroei, teelt en bedrijfsvoering zijn de meest gangbare hoofddoelstellingen. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: bodem(leven), bodembehandeling, voeding en bemesting, gewasgezondheid, natuurlijke weerstand/weerbaarheid en gewasbescherming.

Aandacht en respect voor het bedrijfseigene, de bij het bedrijf betrokken mensen en alles wat leeft, is kenmerkend voor onze werkwijze.

Achtergrond

Henk Kemp is als consultant verbonden aan Agrow Consult International b.v. In de achterliggende 25 jaar heeft hij veel ervaring opgedaan als onderzoeker en adviseur. Gedurende 20 jaar is hij als onderzoeker sortiment en teelt werkzaam geweest bij het fruitteeltkundig onderzoek in Nederland (in Wilhelminadorp en Randwijk). In deze jaren is hij ook als consultant betrokken geweest bij fruit- en boomteelt gerelateerde projecten elders in Europa. Sinds 2009 is hij actief als boomteeltadviseur (zowel vollegronds- als containerteelt) in Nederland en enkele omringende landen.